Best verkochte producten

Ondernemingsgegevens

NIVARI bvba
Kapzones
Armand Reusensplein 7 2930 Brasschaat
nikki@kapzones.be
036516087
BE0879855722
Rechtbank van koophandel Antwerpen
Afdeling: Antwerpen
Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van NIVARI , een bvba met maatschappelijke zetel te Kapellen 2950 Platanendreef 88, BTW BE0879855722, (hierna 'kappersshop.be') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van kappersshop.be' moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door kappersshop.be aanvaard zijn.
Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Het tarief voor het verzenden van bestellingen kan je lezen onder “Verzending & Retour” op de shop .
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden kappersshop.be niet. kappersshop.be is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. kappersshop.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door kappersshop.be. kappersshop.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Artikel 4: Online aankopen
Als je een bestelling plaatst bij kappersshop.be en de betaling is in orde zal deze zo snel mogelijk “in behandeling” genomen worden. Er wordt een verzendingslabel van Bpost of MyParcel aangemaakt en voorgemeld. Het pakket wordt een dag later op verzending geplaatst.
Bestellingen voor 11.00h gaan dezelfde dag nog op verzending.
Betalingen zijn mogelijk on-line met bankcontact, Ideal, overschrijving of paypal.
Als je kiest voor overschrijving worden de goederen verzonden als de betaling binnen is.
Alle informatie is te vinden op kappersshop.be  “Veilige betaling”
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen zonder extra kosten.         
Via Ideal     
via bankkaart     
via overschrijving op rekeningnummer IBAN: BE21 0014 8105 4503 BIC: GEBA BE BB         
Paypal
kappersshop.be is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.
Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Verzending in België, Nederland en Luxemburg.
We vinden het erg belangrijk U een efficiënte, vriendelijke & vlotte service te kunnen bieden. Daarom trachten we U bestelling steeds zo snel mogelijk te verwerken en te verzenden.
Haarverzorging producten zoals shampoo, conditioner enz. die in een post pakket verzonden worden zullen op 2 tot 4 werkdagen in U bezit zijn.
De verzending gaat via Bpost of voor Nederland via MyParcel. De pakketten voor Nederland gaan in Putte, net over de grens op het postkantoor. Zij worden persoonlijk naar het postkantoor gebracht.
Het verzenden duurt meestal één a twee werkdagen om het pakket bij u af te leveren.
Voor het versturen onder de 40 Euro bestelwaarde vragen wij een kleine bijdrage. Gratis verzenden is enkel van toepassing op bestellingen boven 40 Euro bestelwaarde.
De optie "Afhalen in de winkel te Brasschaat" geeft geen gratis verzending. Je kan deze  komen ophalen bij 
Kapzones
Armand Reusensplein 7
2930 Brasschaat
Alle dagen behalve Maandag en Zondag tussen 09.00h en 16.00h
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan kappersshop.be'.Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de kappersshop.be' was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van kappersshop.be'.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van kappersshop.be te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij kappersshop.be.
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via klantendienst nikki@kapzones.be. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
Producten waarvan het seal is verwijderd kunnen wij niet retour nemen.
Via deze link kan je het officiële document downloaden en gebruiken. http://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_2_WER_VI_Modelformulier_voor_herroeping_tcm325-246013.pdf 
Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Op verbruiksgoederen zoals wij die leveren kan geen garantie gegeven worden.
Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van kappersshop.be is bereikbaar op het telefoonnummer +32 36516087, via e-mail op nikki@kapzones.be of per post op het volgende adres NIVARI bvba Platanendreef 88 2950 Kapellen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.
Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Gezien er bij niet betaling geen goederen worden geleverd zijn er geen sancties voorzien.
Artikel 11: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, NIVARI bvba respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel  intern gebruikt worden voor mailing en nieuwsbrieven. Zij zullen NOOIT aan derden worden doorgegeven.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan NIVARI bvba Platanendreef 88 2950 Kapellen, of nikki@kapzones.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten NIVARI bvba Platanendreef 88 2950 Kapellen, of nikki@kapzones.be
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, kappersshop.be heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
kappersshop.be houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op nikki@kapzones.be.
Artikel 12: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
Er worden enkel ‘First party cookies’ gebruikt die enkel voor ons bedoeld zijn
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door kappersshop.be om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van kappersshop.be Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
NIVARI bvba heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel/.
Artikel 16: Toepasselijk recht – GeschillenHet Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).